Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Vad använder vi dina personuppgifter till?
Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig. Vi behöver dina personliga uppgifter för följande ändamål:
• För att kunna skicka marknadsföring t.ex. nyhetsbrev, SMS (t.ex. din e-postadress, mobilnummer, ditt namn och din postadress)
• För att kunna svara på dina frågor och för att informera dig om nya eller ändrade tjänster (t.ex. din e-postadress)
• För att kunna meddela vinnarna i tävlingar som arrangerats på nätet (t.ex. din e-postadress, namn, adress och telefonnummer)
• För att kunna analysera dina personuppgifter för att förse dig med relevant marknadsföring, erbjudanden och information (t.ex. namn, köpvanor)
• För att kunna skicka enkäter och ge dig möjlighet att påverka vårt erbjudande och service (t.ex. din e-postadress)

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har registrerat om dig. För att begära detta dokument kan du skriva till info@christianwass.se. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte (t.ex. nyhetsbrev). Du kan använda den avregistreringsfunktion som finns i varje utskick (nyhetsbrev, SMS)

Vem får tillgång till uppgifterna?
Vi förmedlar/säljer/byter aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Data som vidarebefordras till tredje part, till exempel speditörer i samband med leveranser av gods används endast för att möta våra åtaganden gentemot dig.