MASSAGE UTAN KROPPSKONTAKT

MASSAGE UTAN KROPPSKONTAKT

Kraftfulla-tankar

De senaste årtiondena har den fysiska belastningen på arbetet minskat medan den psykiska pressen ökat genom omorganisationer, högre tempo och minskad personal.

Fler och fler ”tar med sig jobbet hem”, dvs arbetsstressen finns kvar även efter ordinarie arbetstid, och tiden för återhämtning blir mindre och mindre. Det lite luriga när stressreaktionen blir kvar och rotar sig, när den blir långvarig, är att då ligger även muskelspänningen kvar under en längre tid. En muskel som är särskilt känslig för långvarig psykisk stress är trapeziusmuskeln. Trapezius eller Kappmuskeln ligger ytligt och omfattar nacke, skuldror och övre delen av ryggen.

Sett ur ett evolutionärt perspektiv har många arter utvecklats och överlevt genom att använda dessa muskler i emotionella sammanhang. Ett vanligt sätt att uttrycka hotfullhet i djurvärlden består i att höja axlarna eller vingarna och resa ragg. Hos människor uttrycks ofta förvåning och rädsla genom att höja på axlarna.

En vanlig anledning till långvarig psykisk stress är att man inte känner sig uppskattad i förhållande till de arbetsuppgifter man utför. Att man får för lite beröm på jobbet helt enkelt. De som varit på mina föreläsningar vet att jag trycker ganska hårt på att vi skall bli bättre på att ge varandra beröm och komplimanger i vardagen. Här får du alltså ytterligare en anledning.

Det minskar risken för nacksmärtor!M