INTERVJU MED CHRISTIAN WASS I VÄSTERVIKSTIDNINGEN INFÖR FÖRELÄSNINGEN 3 OKT

INTERVJU MED CHRISTIAN WASS I VÄSTERVIKSTIDNINGEN INFÖR FÖRELÄSNINGEN 3 OKT

vasterviks-tidning3
vasterviks-tidning4

Läs mer om föreläsningen & boka biljett här: http://christianwass.se/forelasningar/