HUR DU FÅR MÄNNISKOR ATT MÅ & PRESTERA BÄTTRE.

HUR DU FÅR MÄNNISKOR ATT MÅ & PRESTERA BÄTTRE.

Kraftfulla-tankar

När man som föreläsare pratar om svårmätbara, ”mjuka” faktorer kan det ibland vara på sin plats att även sätta in dem i ett ekonomiskt sammanhang.

En amerikansk studie, gjord av två kommunikationsexperter, visade upp ett resultat som fick, i alla fall mig, att haja till. I studien, som inkluderade 200 000 chefer och medarbetare och som pågått under tio års tid, hade man bl.a frågat om man instämde i följande påstående: ”I min organisation uttrycks uppskattning för ett väl utfört jobb”.

Man mätte sedan lönsamheten mellan företag där få instämde i påståendet och företag där många instämde i påståendet. Skillnaden var monumental. I de organisationer där personalen upplevde att positiv förstärkning var en viktig del av företagskulturen var man tre gånger så lönsamma som där man inte upplevde det så. Dessutom hade man lägre ohälsotal.

Vi får alla vår motivation, drivkraft och inspiration från olika delar av livet. Vissa av oss behöver inte så mycket positiv förstärkning från det arbetsliv vi befinner oss i. Andra har det större effekt på. Oavsett hur du själv fungerar så kan du med väldigt lite ansträngning påverka din arbetsmiljö i positiv riktning och i slutändan även hälsan och lönsamheten.

Kompetensutveckling kan ske inom många olika områden. Att utveckla chefers och medarbetares kompetens i fråga om positiv förstärkning borde vara obligatoriskt. Framförallt ur ett mänskligt perspektiv.