Förlåtelsens vindar

Förlåtelsens vindar

Två vänner gick tillsammans genom öknen. Vid ett tillfälle uppstod ett gräl mellan dem varvid en av dem slog till den andre i ansiktet. Den som blev slagen blev ledsen över detta och utan att säga någonting skrev han i sanden:
”I DAG SLOG MIN BÄSTA VÄN MIG I ANSIKTET.”
De fortsatte vandra tills de kom fram till en oas, där de bestämde sig för att bada. Den som blev slagen i ansiktet fastnade i gyttjan på bottnen och var nära att drunkna när hans vän räddade honom. Efter det att han återhämtat sig ingraverade han på en sten texten:
”I DAG RÄDDADE MIN BÄSTA VÄN LIVET PÅ MIG.”
Vännen som hade slagit och räddat livet på kamraten frågade honom:
”Efter det att jag slagit dig skrev du i sanden och nu skriver du på en sten, varför?” Vännen svarade:
”När någon gör oss illa borde vi skriva det i sanden där förlåtelsens vindar kan sudda bort det, men när någon gör något gott för oss, måste vi ingravera det i sten där ingen vind någonsin kan sudda bort det.”