Beställ boken - Invalido, på ett ögonblick förändrades allt

Christian Wass hade vid tjugo års ålder en klar bild av sin framtid. Sommaren 1992 slogs den bilden i spillror. Idag – tjugo år senare – är han en inspirerande och populär föreläsare som påminner oss om den kraft vi alla har att hantera förändringar. Det här är hans historia.