Ättestupan 2.0 – eller när Sveriges regering ljög sig blå i hetsjakten på alla funktionshindrade (människor).

Ättestupan 2.0 – eller när Sveriges regering ljög sig blå i hetsjakten på alla funktionshindrade (människor).

Var går gränsen mellan att ljuga och vara grovt felinformerad?

Med tanke på den stab av hårt arbetande tjänstemän som barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér har till sitt förfogande, borde det rimligtvis inte vara svårt att få fram adekvat information och då får ändå den motvilligt konstaterade slutsatsen bli att hon far med osanning. Med en dåres envishet fortsätter hon nämligen motivera hetsjakten på den personliga assistansen med att pengarna inte går till det som det var tänkt. (läs fusk och bedrägerier)

2012 presenterades Billum-utredningen där man bl.a uppskattade hur stor del av utbetald assistansersättning som hamnade i orätta händer. Hur man gjorde denna uppskattning? Jo, eftersom det inte fanns någon tillförlitlig statistik, beslutade man att ”expertmetoden” skulle användas. I praktiken innebar detta att ett gäng experter (oklart vilka) med stor erfarenhet och ingående kunskaper inom området, skulle slicka på fingret, sträcka upp det i luften och sedan komma med en kvalificerad gissning. Denna gissningslek landade i ett intervall på ca 9 – 15 %, eller 2,7 – 4,5 miljarder, om vi tar det i kronor och ören. En hårresande summa pengar om den nu hade haft någon som helst förankring i verkligheten.

Om vi kikar på Försäkringskassans egna uppgifter av hur stora återkrav som riktades mot personer som felaktigt tillskansat sig medel ur assistansersättningen träder en, milt sagt, annan bild fram. Under 2014 uppgick dessa återkrav till ca 80 miljoner, eller ca 0,32 procent, av utbetalda medel. Ett mörkertal är på sin plats att anta, men förutsatt att Försäkringskassan inte anlitat Thure Sventon i jakten på alla dessa försvunna miljarder, torde det handla om en inte alltför stor summa.

Man behöver inte vara speciellt konspiratoriskt lagd för att misstänka att detta handlar om något annat. Motståndet till vinster inom välfärden är ett spår. Vad detta ”annat” är spelar egentligen ingen roll eftersom det är vi funktionshindrade (människor) och våra anhöriga som får leva med konsekvenserna. Det är redan många barn, deras föräldrar och andra med fysiska begränsningar som fått sin möjlighet till ett drägligt liv fullständigt torpederat. Och vi är fler som står på tur när regeringens ekonomiska liemän (Försäkringskassan) knackar på dörren.

Istället för att gömma sig bakom dessa uppenbart felaktiga ekonomiska antaganden, önskar jag nästan att de sa sanningen rätt ut. Att de bestämt sig för att trakassera en grupp människor som dragit en nitlott i livet, tills de självmant minskar den kostnadsbörda de orsakar svenska samhället, genom att ta klivet utför Ättestupan.

Vi är alla människor, men vissa ska tydligen fråntas rätten att LEVA som människor. Det är skamligt, obegripligt och väldigt, väldigt obehagligt.

Christian Wass
(människa)

Dela vidare!