Christian Wass - Föreläsare, inspiratör, författare